top of page
MIDEN logo

עצמאות אנרגטית במגזר הציבורי

אנו מובילים מהפכה בתחום העצמאות האנרגטית במגזר הציבורי המשלב בין ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת אגירה וחלוקה. אנו פועלים להפחתה וייעול של משק האנרגיה האירגוני וניהולו. אנו מתמחים במציאת פתרון מותאם לכל ארגון מקצה לקצה, להפיכת הפעילות השוטפת לנקייה וכלכלית יותר באמצעות ביצוע

התייעלות אנרגטית, מעבר לתחבורה ומיכון חשמליים, טיפול בפסולת ועוד.
 

Green technology. Environmental technology concept. Sustainable development goals. SDGs..j

מתקני הקליטה ומרכזי החוסן:

המתקנים נדרשים להיות בעלי עצמאות אנרגטית במקרי קיצון: אירוע טבע/בטחוני. שילוב של ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות מבטיח חוסן ועצמאות אנרגטית בעת הצורך. 

עמדות הטענה:

התקנה של עמדות טעינה מאפשר לרשות להנות ממנוע צמיחה כלכלי נוסף! התקנה של עמדות טעינה מעודדת תושבים לרכוש רכבים חשמליים:

עלייה בשימוש ורווח נוסף לרשות. צמצום פליטות זיהום האוויר בתוך הרשות.

שליטה ובקרה:

תוכנה לניהול, לשליטה ובקרה בהתממשקות לנתוני המערכות לייצור ולעצמאות אנרגטית בעלת יתרונות משמעותיים, בהתאמה לכל לקוח על פי איפיון

מעבר לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות:

גגות של מבני ציבור, קירוי של מגרשי ספורט, קירוי חניונים, גדרות סולאריים, ייצור סולארי על גבי שבילי אופניים, שימוש ברוח (במקומות בעלי משטר רוחות מתאים)

מפחיתים צריכת חשמל​:

מודל מימוני עבור הרשות להתחדש במאור הרחובות ובמערכי המיזוג לצד אינטגרציה טכנולוגית ייחודית של ניהול ושליטה במערכות. 

שימושים בכלים פאסיביים ואקטיביים של חסכון בחשמל.

מיפוי הצרכנים הציבוריים הגדולים של הרשות:

  • החלפת תאורה (מנורות ליבון לתאורת LED)

  • החלפת אמצעי קירור וחימום.

  • שימושים בכלים פאסיביים לחסכון בחשמל.

עם הפנים לתושבים!
אנחנו מבינים שיתוף ציבור:

 

ליווי הרשות בהסברה לתושבים וייצירת תחושת שייכות לנושא.
אופציות להשקעה מצד התושבים ליצירת ערך, רווח ועצמאות אנרגטית.


עבודה מול ארגונים מקומיים - הנהלות בתי הספר והגנים, הנהגות הורים, ועדי שכונות ועוד.


שימוש במרכיבי "עירוניות טקטית"  ליצירת מרחב ציבורי התומך ומעודד תושבים לצמצום פליטות בסביבה ציבורית תומכת.

bottom of page