top of page

שדרוג

כחלק מפרויקט טוחני הפסולת בחרה הרשות המקומית טוחן פסולת המתאים לצרכים הביתיים שלנו ולחיי היום יום ומחירו ממומן כחלק מהפרויקט. ניתן לשדרג את טוחני האשפה במחיר מיוחד עבור תושבי הרשות של עד 60% הנחה
bottom of page