top of page
MIDEN logo

עצמאות אנרגטית במגזר החקלאי

חברת Miden פיתחה בשיתוף חקלאים ואגרונומים את גישת ה"אגרי-פירסט" ששמה את הגידול ונוחות התפעול במרכז. אנו עובדים עם החברות המובילות במשק במספר תחומים רלבנטיים ומתוך ניסיון מעשי וכן מתוך היכרות וניתוח ההיצע והטכנולוגיות החדשות, במטרה להביא לפתרון הנכון, היעיל והמותאם ביותר כפתרונות סולאריים לקירוי חממות, מבנים ושטחים חקלאיים במודל כלכלי המביא תשואה נוספת לחקלאי.
 

Covered Plants

עמדות טעינה ומעבר למיכון חשמלי:

מעבר לרכבים חשמליים והתקנת עמדות טעינה.

מעבר למיכון חשמלי ורכבי תפעול משקיים המביאים לחסכון בעלויות דלק וכן הוזלה בעלות התחזוקה. 

שליטה ובקרה:

תוכנה לניהול, לשליטה ובקרה בהתממשקות לנתוני המערכות לייצור ולעצמאות אנרגטית בעלת יתרונות משמעותיים. 

אפיון לכל לקוח על פי צרכיו.

מייצרים חשמל נקי​:

פאנלים סולאריים על גבי חממות, גגות של מבנים משקיים וקירוי מחסנים.
התקנת גדר בטחון היקפית סולארית הכוללת אמצעי אבטחה ומצלמות על פי צרכי הלקוח.

 

איור מעגלים: תכנון / ביצוע / הכנסה

העלויות הכלולות בתכנון ורישוי הפרויקט:
✔ רישוי מבנים ללא היתר
✔ אגרונום מלווה לצורך פיקוח ודיווח למשרד החקלאות (כחלק מתנאי האישור       

    שניתן למערכת) בעלות מוערכת של 10,000 ₪ לשנה
✔ חיזוקים לחממות לפי הצורך בעלות מוערכת של 400 ₪ למטר
✔ תוספת כבילות לאור פריסת הלוחות הפוטו-וולטאים על שטח נרחב (לעומת גג     

    רגיל בו הפריסה מרוכזת יותר)

צור קשר חקלאות
bottom of page